Sökning: "Helena Sjöbo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Helena Sjöbo.

  1. 1. Ska vi träffas på biblioteket? En undersökning om folkbibliotekets funktion som mötesplats

    Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

    Författare :Helena Carlsson; Christina Persson; [2001]
    Nyckelord :library and information science; biblioteks- och informationsvetenskap;

    Sammanfattning : The aim of this Master thesis is to study the public libraries' function as a place for people to meet. Four major questions are taken up: + Do the public libraries have the function of a meeting place? + How important do the librarians and the visitors find the libraries possible function as a meeting place? Do they think that this function is important? + What differs the public libraries from other places in society when it comes to the function of a meeting place? + What differences are there between a larger and a smaller library when it comes to the function of a meeting place ? The basis of this study are interviews with employees at a province library in Jönköping and at a smaller library in Sjöbo in Borås municipality. LÄS MER