Sökning: "Helena Sjökvist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Helena Sjökvist.

 1. 1. Modelläsaren i bostadsannonsen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Helena Sjökvist; [2013]
  Nyckelord :modelläsare; systemisk-funktionell grammatik; bostadsannons; mäklarspråk;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks fyra olika bostadsannonser samt de modelläsare som konstrueras i dessa. Modelläsaren kan beskrivas som den presupponerade eller förmodade läsare som sändaren av texten riktar sig mot och kan vidare förstås som en abstrakt instans som skapas i texten. LÄS MER

 2. 2. När beteendet blir ett problem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen; Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

  Författare :Helena Sjökvist; Martina Thunell; [2009]
  Nyckelord :Beteendeproblem;

  Sammanfattning : Det huvudsakliga syftet med vår rapport var att undersöka den sociala miljöns betydelse för barn med beteendeproblem. Vi har utgått från följande problemformuleringar; vad kan pedagogen göra för att hjälpa och stödja, vilken betydelse har barngruppen, samt hur kan verksamheten samverka för att hjälpa och stödja. LÄS MER