Sökning: "Helena Strömberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Helena Strömberg.

 1. 1. Upplevd diskriminering vid arbetsrekrytering    : En experimentell studie av upplevd diskriminering i ett könsneutralt yrke beroende av den arbetssökandes namn

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Helena Strömberg; Elina Carlén; [2018]
  Nyckelord :könsdiskriminering; könsneutralt namn; prototypisk diskriminering; same gender bias diskriminering;

  Sammanfattning : Sverige är ett av de mest jämställda länder i världen när det kommer till arbetsmarknaden mellan kvinnor och män (Magnusson, 2002). Omfattande fältexperiment (Carlsson & Sinclair, 2017)  har visat att det förekommer mycket lite diskriminering utifrån kön när män och kvinnor med motsvarande meriter söker samma tjänster. LÄS MER

 2. 2. ”Har man en dålig dag får man ändå försöka ’gaska upp sig’” : Känsloarbete och kön inom bibliotekariens yrkesroll

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Helena Strömberg; [2014]
  Nyckelord :känsloarbete; känsloregler; bemötande; bibliotekariens roll; service; performance; performativitet; kvinnliga bibliotekarier; manliga bibliotekarier; kön; genus; dagböcker;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen var att undersöka om bibliotekarien upplever känsloregler i sin yrkesroll, vilket känsloarbete som i så fall utförs, hur det påverkar jaget, samt om yrkesrollen kräver något iscensättande av kön och hur det i så fall påverkar eventuellt känsloarbete i mötet med låntagare. Hochschilds teori om känsloarbete används tillsammans med teorier om performance-diskurser och olika modeller för biblioteksarbete. LÄS MER

 3. 3. "Bitch with Style" - En diskursanalys av tre e-shopar för hundkläder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Helena Strömberg; [2011-06-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammandragJag har analyserat hur hundkläder presenteras i tre svenska e-shopar. Inspirerad av det relativt nya fältet Human Animal Studies ville jag undersöka hur hundens kön, ras och subjektsstatus görs. Jag använder diskursanalys av texters och bilders samspel. LÄS MER