Sökning: "Helena Swärd"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Helena Swärd.

 1. 1. Behandling mot alla odds : En kvalitativ studie om den offentliga sektorns förutsättningar för arbete med behandling av spelberoende

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier; Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Helena Ekeroth; Henrik Yngström; [2015]
  Nyckelord :Gambling addiction; gambling problems; responsibility; treatment; public health care.; Spelberoende; spelproblem; ansvar; behandling; offentlig sektor;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att belysa hur professionella som i sitt yrke möter hjälpsökande spelberoende individer uppfattar och reflekterar kring möjligheten att arbeta med hjälp och behandling av spelberoende utifrån sin organisations förutsättningar och ansvar. Studien har genomförts genom djupintervjuer med professionella inom kommun, landsting, en privat ägd behandlingsorganisation och en nationell organisation inriktade mot spelberoende i syfte att erhålla en så bred bild av spektrumet som möjligt. LÄS MER

 2. 2. Sångtermer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Helena Swärd; [2011]
  Nyckelord :röstkvalitet; röstanalys; sångundervisning; sångmetodik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER