Sökning: "Helena Sylvia Makdissi"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Helena Sylvia Makdissi.

 1. 1. Ledarskap : Den ekonomiska krisens inverkan på ledarskap

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro universitet

  Författare :Helena Sylvia Makdissi; Alexandra Lucia Makdissi; [2010]
  Nyckelord :Ledarskap; Ekonomisk kris;

  Sammanfattning : Vi lever i ett föränderligt samhälle som för tillfället präglas av en ekonomisk kris, en kris som påverkat länder världen över, däribland Sverige. Denna instabilitet i det ekonomiska klimatet har medfört att förutsättningarna för verksamma organisationer liksom dess ledare har förändrats. LÄS MER

 2. 2. Fortlevnadsprincipen : En studie om dess inverkan på redovisningen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Helena Sylvia Makdissi; Alexandra Lucia Makdissi; [2009]
  Nyckelord :Redovisning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER