Sökning: "Helena Vikman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Helena Vikman.

  1. 1. Öronhåltagning hos frisörer och i guldsmedsbutiker i Umeå : Egenkontroll, lokal och hygien

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

    Författare :Helena Vikman; [2012]
    Nyckelord :Ear piercing gun; Umeå; hygienic treatment; hairdressing salon; jewellery shop; Öronhåltagning; yrkesmässig hygienisk verksamhet; frisörsalong; guldsmedsbutik; Umeå;

    Sammanfattning : Ear piercing performed in hairdressing salons and jewellery shops using a piercing gun has been set aside from the obligation to notify the local environmental and public health authorities, due to the use of disposable cassette with the piercing gun. According to the Swedish environmental code each practitioner are required to prevent any health hazards arisen from the operation. LÄS MER