Sökning: "Helena Wennerström"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Helena Wennerström.

 1. 1. Förmedling av ekonomisk information : En studie av hur ekonomisk information förmedlas internt på Länssjukhuset Kalmar.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Hannah Lundberg; Helena Wennerström; [2016]
  Nyckelord :Kostnadsmedvetenhet; Ekonomistyrning; Hälso- och sjukvård; Kommunikation; Ekonomisk information;

  Sammanfattning : Bakgrund/problem: Kostnadsutveckling för Sveriges landsting prognostiseras fortsätta öka under kommande år. Ekonomisk medvetenhet hos chefer och personal är viktig för att arbeta för en minskad kostnadsutveckling. LÄS MER

 2. 2. Vem ska tala nu? : En undersökning av fördelningen av talutrymme under en lektion i svenska på gymnasiet

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Helena Wennerström; [2015]
  Nyckelord :genus; hjälplärare; jämställdhet; talutrymme;

  Sammanfattning : Syftet med den här undersökningen är att undersöka hur talutrymmet fördelas vid en lärarledd lektion i svenska i en gymnasieklass. Den metod som används är en kvantitativ och till viss del kvalitativ metod. LÄS MER

 3. 3. Prestationsmätning ur ett kostnadsledarstrategiskt perspektiv : En fallstudie på Gekås Ullared AB

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Hannah Lundberg; Helena Wennerström; Adrienn Csiszer; [2015]
  Nyckelord :Performance measurement; Performance measurement systems; Generic strategy; Cost leadership strategy; Financial and non-financial measurements.;

  Sammanfattning : Bachelor thesis, Business Administration and Economics Programme, School of Business and Economics at Linnaeus University in Växjö. Spring of 2015   Title: Performance measurement from a cost leadership perspective - A case study on Gekås. LÄS MER

 4. 4. Moa kan också kriga mot drakar : En undersökning av två läroböcker i svenska för årskurs ett i grundskolan från 1948 och 1995 ur ett genusperspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Helena Wennerström; [2014]
  Nyckelord :jämställdhet; genus; lärobok;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att jämföra två läromedel i svenska för årskurs ett i grundskolan, ett från 1948 och ett från 1995 ur ett genusperspektiv och undersöka huruvida jämställdheten fått ett större genomslag i den modernare läroboken. En innehållsanalytisk metod används och resultatet visar att trots att båda böckerna lever upp till jämställdhetskravet 40-60 när det gäller representation av män och kvinnor i böckerna kan ingen av dem sägas vara jämlik. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskearbetet på en neonatal intensivvårdsavdelning : en tidsstudie

  Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Helena Wennerström; Karl Hybinette; [2010]
  Nyckelord :Neonatal; NICU; Time allocation; Work task; Nurse; Time sample; Neonatal IVA; Tidsfördelning; Arbetsmoment; Sjuksköterska; Tidsampling;

  Sammanfattning : Risken för att drabbas av stressrelaterade sjukdomar är hög bland sjukvårdspersonal bland annat då kraven på kvalitet, effektivitet och arbetstempo har ökat. I diskussionen kring sjuksköterskors arbetssituation är saknas det aktuell kunskap om hur sjuksköterskor inom den neonatala intensivvården fördelar sin tid under arbetsdagen och vilka arbetsmoment som sjuksköterskorna utför i sitt dagliga arbete. LÄS MER