Sökning: "Helena Zebergs"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Helena Zebergs.

 1. 1. Conscious purchasing : Securing the purchasing process in the apparel industry

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jakob Bank; Emma Sjödoff; Helena Zebergs; [2014]
  Nyckelord :Textile industry; apparel industry; sustainability; corporate social responsibility; code of conduct; purchasing process; supplier selection; supplier contract; supplier evaluation;

  Sammanfattning : Title: Conscious purchasing - Securing the purchasing process in the apparel industry Authors: Jakob Bank, Emma Sjödoff and Helena Zebergs Tutor: Roger Stokkedal Examiner: Helena Forslund Background: There has been several scandals within the apparel industry and due to this brand owners of apparel companies has started to offer their customers’ alternative products, which has been manufactured in a more conscious and sustainable way. The purchasing process has thereby become more complex including multiple criteria such as social and environmental considerations which have to be fulfilled by their suppliers. LÄS MER

 2. 2. Mer kött på benen : En studie i vad som påverkar vid konsumenters val av kött i butik

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Fredrik Hesselgren; Helena Zebergs; [2013]
  Nyckelord :Kött; Beslutsprocessen; Värde; Pris; Varumärken; Perception; Ursprung; Spårning;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka och analysera olika faktorer som påverkar konsumenten i dennes köpval av köttprodukter. Ämnet är högst intressant då vi idag konsumerar allt mera kött samt att det råder ett stort tvivel kring produkten. Uppsatsen har ett deduktivt angreppsätt och är utförd genom en kvantitativ undersökningsmetod. LÄS MER