Sökning: "Helene Berg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Helene Berg.

 1. 1. Big Goals - Small Island: Will Fiji achieve sustainable food security? : Comparing the plans and policies built by the Fijian government under the Millennium Development Goals and Sustainable Development Goals

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Helene Elvira Berg Henriksen; [2018]
  Nyckelord :Food security; Vulnerability; Poverty; Small Island Developing States; Republic of Fiji;

  Sammanfattning : This thesis examines how global development goals affect Fijian plans and policy strategies to achieve food security. The concept of food security is vast and complex, as several development issues contribute to the difficulty in achieving such security. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av möjligheten att använda UAS vid gränsmätning i skogsmiljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Marianne Berg; Helene Berglund; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Skogs- och jordbruksfastigheter i Dalarna består ofta av långsmala och därmed opraktiska skiften, därför genomförs omfattande omarronderingsförrättningar av Lantmäteriet. Förrättningarna går ut på att byta mark mellan fastighetsägarna, för att skapa ändamålsenliga skiften, med syftet att bl.a. LÄS MER

 3. 3. Berg- och dalbanan utan slut?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Helene Hultengren; Johanna Sandström; [2013-01-25]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Transplantationskirurgin är ett relativt nytt område som hade sin framväxt i Sverige på 60-talet. Transplantationsprocessen är en krävande process som har en stor påverkan på patienternas livssituation. LÄS MER

 4. 4. Bedömning. En intervjustudie av sex lärares tankar om bedömning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Heléne Andersson; Sofia Ljungström; [2009-02-26]
  Nyckelord :Bedömning; företagsamt lärande; omdömen; likvärdig bedömning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med arbetet är att undersöka några lärares förhållningssätt till bedömning, skrivna omdömen, dokumentation av elevernas kunskap och om företagsamt lärande.Undersökningen utgår ifrån följande frågeställningar:- Hur ser dokumentationen ut (omdömen, IUP)?- Hur ser lärarna på bedömning?- Ser lärarna att arbetet med bedömning kommer att förändras efter fortbildningen?Vi vill också undersöka vilka intentioner Barn och utbildningsnämnden (Bun) hade med fortbildningen för lärare under hösten 2008. LÄS MER