Sökning: "Helene Boström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Helene Boström.

 1. 1. Arkitektur & den kollektiva självbilden : En strävan att bevara Malungs kulturhistoriska arv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Helene Boström; [2018]
  Nyckelord :Malung; hantverkscentrum; medborgarhus;

  Sammanfattning : Det här projektet syftar till att bevara Malungs kulturhistoriska arv. Ett arv som i flera århundraden utgjorts av de skinn­traditioner och det hantverk som karaktäriserat orten, och som lärts ut från generation till generation. LÄS MER

 2. 2. Gimo bruksområde : inventering och riskklassning enligt MIFO fas 1

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Soil Sciences

  Författare :Helene Boström; [2006]
  Nyckelord :förorenade områden; MIFO; riskklassningar; järnbruk; mineralullsindustri; deponi;

  Sammanfattning : This master thesis encompasses an inventory of the older industrial community of Gimo. Investigations of the contamination situation for each industrial area were done. A risk classification according to the Swedish Environmental Protection Agency's "Method of Surveying Contaminated Sites", phase one, followed. LÄS MER