Sökning: "Helene Frisk Monegrim"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Helene Frisk Monegrim.

  1. 1. Affärsutveckling av allsvenska fotbollsklubbar

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Klas Rutberg; Helene Frisk Monegrim; Björn Lindgren; [2006]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Under de senaste tio åren har det skett en stor förändring inom den prestationsinriktade delen av idrotten, där den har blivit mer och mer professionell och kommersiell. Det här kräver ökade ekonomiska resurser. LÄS MER