Sökning: "Helene Gerhard"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Helene Gerhard.

  1. 1. Arbetsterapeuters arbete med körkorts- och bilanpassningsfrågor för unga funktionshindrade. En pilotstudie om dagsläge och framtid

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

    Författare :Helene Gerhard; Marisa Moise; [2008]
    Nyckelord :Arbetsterapi; funktionshinder; bilkörning; bilanpassning; Physical medicine; kinesitherapy; revalidation; rehabilitation; Rehabilitering medicinsk och social ; Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : Att ta körkort och skaffa bil är en självklarhet för många människor. För funktionshindrade kan körkort och bil bidra till ökad mobilitet och självständighet i vardagen. Arbetsterapeuten kan då hjälpa till med körkorts- och bilanpassningsfrågor då detta kan vara en besvärlig process för funktionshindrade. LÄS MER