Sökning: "Helene Höjer"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Helene Höjer.

 1. 1. Naturvetenskapligt labbkompendium : En Studieguide för integrerad undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Helene Borg; [2012]
  Nyckelord :Problembaserat lärande; PBL; ämnesintegrering; naturvetenskap; laborationer; kemi; biologi; matematik; ämnesdidaktik; gymnasie; integrerad undervisning;

  Sammanfattning : Sammanfattning Gymnasielärarens naturvetenskapliga förmåga att förankra hållbar kunskap bygger på gymnasieelevernas inre motivation och drivkraft. Utvecklingsmöjligheter för bildningsprocessen är enorma, när läraren har kapaciteten att stimulera och styra tankebanorna mot uppsatta mål. LÄS MER

 2. 2. Hur produktens design kan påverka graden av engagemang hos konsumenterna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Tynor; Ulrika Persson; Helene Jönzén; [2005]
  Nyckelord :Hushållsprodukter; engagemang; design; konsumentbeteende; symbolisk konsumtion; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur designen kan påverka konsumenternas grad av engagemang. I uppsatsen har vi använt oss av en abduktiv forskningsmetod och genomfört en kvalitativ studie i form av ett antal djupintervjuer. Vi har även använt oss av sekundärdata, där vetenskapliga artiklar stod i fokus. LÄS MER