Sökning: "Helene Kraft"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Helene Kraft.

 1. 1. VAD, HUR OCH VARFÖR? - En kvalitativ studie om hur ett antal förskollärare uttrycker att de arbetar med pedagogisk dokumentation i förskolan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Helene Stigborg; Rebecka Andersson; [2019]
  Nyckelord :Dokumentation; Pedagogisk dokumentation; Kvalitet i förskolan; GDPR;

  Sammanfattning : Med denna uppsats var vårt syfte att undersöka hur ett antal förskollärare uttrycker att de arbetar med pedagogisk dokumentation i förskolan. Denna undersökning genomfördes som en kvalitativ intervjustudie. Vi intervjuade åtta förskollärare från olika förskolor och i olika åldrar. LÄS MER

 2. 2. L’ECRITURE FEMININE – UN AMOUR POSSIBLE? Une analyse de l’écriture féminine selon Hélène Cixous dans Un amour impossible de Christine Angot

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Mette Budtz-Jørgensen; [2017-08-03]
  Nyckelord :franska; Hélène Cixous; Christine Angot; l’écriture féminine; autofiction;

  Sammanfattning : I Hélène Cixous’ feministiske og revolutionære manifest, Le rire de la Meduse, appellerer Cixous til kvindenom at skrive litteratur i en kvindelig udtryksform, igennem l´écriture féminine. Hun skal så at sige at kaste sigover teksten med både krop og sjæl for således endelig at befri sig fra den fallocentriske underkastelse. LÄS MER

 3. 3. Skogabyprojektet : en analys av skogliga tillväxtdata 1987-2001

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Helene Larsson; [2015]
  Nyckelord :torka; försurning; näringstillförsel; bevattning; gran; skogsekologi;

  Sammanfattning : En rad olika faktorer påverkar skogens tillväxt. I denna studie undersöktes hur försurning, samt vatten- och näringstillgång påverkar tillväxten. Materialet kommer från Skogabyförsökets mätningar för åren 1987-2002 under vilka mätningar skett 1987, 1993 samt vintern 2001-2002. LÄS MER

 4. 4. Inte en fluga, men dock en dagslända : en studie av strategier och metoder för samverkan mellan myndigheter och hur de kan utvecklas

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Helene Axelsson; [2012]
  Nyckelord :praktikbaserad gemenskap; lärande; Finsam; samverkan; samverkansprojekt; projektorganisering; förankring; Social Sciences;

  Sammanfattning : Organiseringen av välfärdstjänster i specialiserade och byråkratiska myndigheter är ett arv från den svenska modellen som byggdes upp i Sverige efter andra världskriget. I takt med att samhället har förändrats anses denna organisering inte ha den helhetssyn som krävs för att lösa komplexa samhällsproblem. LÄS MER

 5. 5. Dokumentation på förskolan - Vad, Hur och Varför?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Helene Jakobsson; Camilla Andersson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I och med att Läroplanen 98 reviderad 2010 trädde i kraft fick förskollärare ett ansvarsområde gällandedokumentation. Dokumentation ska enligt Lpfö 98 ses som ett underlag för, kvalitetsarbete och utvärdering avverksamhetens organisation. Den ska även ge barnen möjligheter till att synliggöra sitt eget lärande. LÄS MER