Sökning: "Helene Lindqvist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Helene Lindqvist.

 1. 1. Att möjliggöra aktivitet och delaktighet till livets slut

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Anna Eriksson; Helene Lindqvist; [2020]
  Nyckelord :Occupational therapy; palliative care; client-centered; multidisciplinary team;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter inom specialiserad palliativ vård. Metod: En kvalitativ studie genomfördes. Deltagarna bestod av elva arbetsterapeuter yrkesverksamma inom specialiserad palliativ vård. LÄS MER

 2. 2. Går vi någonsin säkra? : en studie i manlig pedofili

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle; Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Catharina Pettersson; Helene Lindqvist; [2004]
  Nyckelord :Pedofili; Sexuella övergrepp mot barn; Sexualbrott;

  Sammanfattning : .... LÄS MER