Sökning: "Helene Strahl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Helene Strahl.

  1. 1. Kvinnors upplevelser av rådgivning vid polycystiskt ovariesyndrom

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

    Författare :Caroline Ankarklint; Helene Strahl; [2018]
    Nyckelord :Barnmorska; Polycystiskt ovariesyndrom PCOS ; rådgivning; upplevelser; vårdpersonal; Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : Bakgrund: Mellan 5 och 15 % av fertila kvinnor har polycystiskt ovariesyndrom (PCOS). Polycystiska ovarier bildas då äggen i ovarierna inte mognar tillräckligt mycket för att leda till ägglossning, detta kan leda till en rad andra symtom som akne, amenorré och hirsutism. LÄS MER