Sökning: "Helene setterberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Helene setterberg.

  1. 1. "Studie- och yrkesvägledare - det är väl inget fel på den titeln"

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Cecilia Holmgren; Helene Setterberg; [2008]
    Nyckelord :yrkesidentitet; yrkestitel; studie- och yrkesvägledare; grupptillhörighet; arbetsförmedlare;

    Sammanfattning : I vårt examensarbete har vi valt att fördjupa oss i yrkesidentitet bland studie- och yrkesvägledare som arbetar som arbetsförmedlare. Vi har även valt att titta på dessa personers syn på vikten av en yrkestitel samt eventuella grupperingar inom en organisation, i detta fall Arbetsförmedlingen där utbildningsbakgrunden hos de anställda är av varierande karaktär. LÄS MER