Sökning: "Helfrida Axelsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Helfrida Axelsson.

  1. 1. Relationen mellan patient och sjuksköterska : en nödvändighet i vårdandet

    Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle; Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

    Författare :Helfrida Axelsson; Sofia Berndtson; [2005]
    Nyckelord :Omvårdnad; Sjuksköterska-patientrelationer; Empati; Sjukvårdspersonal;

    Sammanfattning : .... LÄS MER