Sökning: "Helge Fossmo"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Helge Fossmo.

 1. 1. Fallna Filadelfia : En kvalitativ undersökning kring Knutby Filadelfias utveckling från en ”vanlig” Pingstförsamling till en så kallad ”sekt”

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Nagham Kourie; [2022]
  Nyckelord :Religionsvetenskap; sekter; kulter; Knutby Filadelfia; hjärntvättning; Åsa Waldau; Helge Fossmo;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Knutby - en ny värld : En religionsbeteendevetenskaplig analys av Sara Svensson

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap; Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Viktor Jonasson; William Reidler; [2019]
  Nyckelord :Knutby; Knutby församling; socialkonstruktivism; rollteori; våld; religion; religiösa rörelser; Sara Svensson; Åsa Waldau; Helge Fossmo;

  Sammanfattning : År 2004 riktades media mot tätorten Knutby i Uppsalas kommun i Sverige. Sara Svensson, en medlem i den lokala religiösa församlingen, hade skjutit två personer. Denna kvalitativa undersökning formades med hermeneutiken som metodansats. Med Peter L. LÄS MER

 3. 3. Knutby och stockholmssyndromet. : En religionspsykologisk undersökning avstockholmssyndromets koppling till våld i religiösa rörelser.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Marcus Israelsson; [2014]
  Nyckelord :Knutby; Knutby Fildelfia; Stockholm Syndrome; religion; religious movements; violence; normalization; Sara Svensson; Åsa Waldau; Helge Fossmo;

  Sammanfattning : In January 2004 two members of the Pentecostal community Knutby Filadelfia in Uppsalamunicipality, Sweden, were shot by their fellow member Sara Svensson. With a qualitative hermeneutic case study as the principal method this essay takes on the task of not only investigating if and how Stockholm Syndrome can be used as a model for interpreting and understanding the violent incident in Knutby Filadelfia, but also to see if the unique characteristic of the Knutby incident can tell us something about Stockholm Syndrome as a model for understanding violence in religious movements. LÄS MER

 4. 4. Vem är den kvinnliga gärningsmannen? - En diskursanalys om skillnader i medierapporteringen av manliga och kvinnliga gärningsmän

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Caroline Jörlund; Alexander Danielsson; [2012]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Nyhetsmedia har ett oerhört stort inflytande på hur gemene man ser på samhället, på rätt och fel. Vi undersöker hur journalister beskriver åtalade beroende på om de är män eller kvinnor. LÄS MER

 5. 5. Socioreligiösa orsaker till neurotiska ochdestruktiva beteende : en teoretisk uppsats om hur psykoanalysen kan vara väsentlig för religionssociologin.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Thord Eriksson; [2007]
  Nyckelord :religionssociologi; neuroser; psykoanalys; psykoanalys och religion; psykoanalys och kultur; personlighet; Religious Studies and Theology; Religion och teologi; Psychology; Psykologi; Philosophy and Religion; Social Sciences;

  Sammanfattning : Problem/Bakgrund: Upplevelsen av ett neurotiskt beteende är ett psykologiskt fenomen och ofta är det den psykologiska vetenskapen som forskar inom ämnet. Vad som inte får förringas är att konstruktionen av neuros innefattar sociologiska och socialpsykologiska orsaker. LÄS MER