Sökning: "Helge"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade ordet Helge.

 1. 1. Konceptdriven designforskning för dynamisk applikationsanvändning : En studie för att främja användarupplevelsen av dynamiska applikationsförslag baserat på plats och tid

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Isak Helge; Christoffer Larsson; [2019]
  Nyckelord :User experience; app usage; Dynamic interface; Predictive app suggestions; Context-based app suggestions; Användarupplevelse; Applikationsanvändning; Dynamiskt gränssnitt; Förutsägande applikationsförslag; Kontextbaserade applikationsförslag;

  Sammanfattning : Den mobila användningen har ökat ordentligt de sista tio åren och smarttelefonen har blivit en viktig del av många människors vardag. Applikationer används i vår vardag och användningen av dessa kan reflektera vår vardag, dock så är gränssnittet på smarttelefonen statiskt och förändrar sig inte beroende på användarens plats och tid. LÄS MER

 2. 2. Knutby - en ny värld : En religionsbeteendevetenskaplig analys av Sara Svensson

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap; Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Viktor Jonasson; William Reidler; [2019]
  Nyckelord :Knutby; Knutby församling; socialkonstruktivism; rollteori; våld; religion; religiösa rörelser; Sara Svensson; Åsa Waldau; Helge Fossmo;

  Sammanfattning : År 2004 riktades media mot tätorten Knutby i Uppsalas kommun i Sverige. Sara Svensson, en medlem i den lokala religiösa församlingen, hade skjutit två personer. Denna kvalitativa undersökning formades med hermeneutiken som metodansats. Med Peter L. LÄS MER

 3. 3. Detection of plasmid families carrying ESBL genes in clinical and environmental E. coli and K. pneumoniae isolates

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Johanna Nilsson; [2019]
  Nyckelord :β-lactamases; ESBLs; bla-genes; plasmid families; incompatibility groups; replicon typing; E. coli; K. pneumoniae;

  Sammanfattning : Extended Spectrum β-Lactamases (ESBLs) are produced by the Enterobacteriaceae bacterial family, mainly by E. coli and K. pneumoniae. As these species are some of the main causes of urinary tract infections and sepsis, ESBL-production is of major concern. LÄS MER

 4. 4. Biblioteksverksamhet för de allra yngsta. : Belastning eller belöning för bibliotekens grunduppdrag? En innehållsanalys av HelGe-bibliotekens planer.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Gabriella Bild Jensen-Sondrup; [2019]
  Nyckelord :Småbarnsverksamhet; kommunalt självstyre; delaktighet; barnkonventionen; barnbibliotekariers identitet; biblioteksplaner; innehållsanalys; HelGe-biblioteken;

  Sammanfattning : This bachelor thesis aims to examine the library plans of the HelGe-libraries to find what is revealed about library services for the youngest children (0-3 years). I have made a content analysis to compare previous research on the subject with my findings in the plans. LÄS MER

 5. 5. Konfliktlinjer i mellankommunal planering : En fallstudie av Helge å

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Lars Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Helge å; agonism; rationell planeringsteori; hegemoni; regional planering;

  Sammanfattning : Denna masteruppsats undersöker de mellankommunala konflikter som finns längs vattendraget Helge å. I studien undersöks vilka dessa konflikter är, varför de finns och hur de hanteras av Länsstyrelsen och de kommuner som är involverade. LÄS MER