Sökning: "Heli Lievonen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Heli Lievonen.

 1. 1. Lärande i en mångkulturell skola : Ett sociokulturellt perspektiv på lärande i undervisningen hos två SO-lärare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Heli Lievonen; [2010]
  Nyckelord :Mångkulturell skola; sociokulturellt lärande; interkulturellt lärande; kontext; språk;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att utifrån ett sociokulturellt perspektiv beskriva och analysera vilket lärande som möjliggörs hos två lärare i en mångkulturell skola. Jag har gjort en etnografisk studie där jag under några veckors tid har observerat, haft både formella och informella samtal samt samlat arbetsmaterial i två klasser. LÄS MER

 2. 2. Ett tvåspråkigt barns kodblandning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

  Författare :Heli Lievonen; [2008]
  Nyckelord :kodväxling; tvåspråkighet; murgrönehypotesen; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Jag har undersökt en tvåspråkig pojkes kodblandning. Pojkens mamma talar finska med honom och pappa svenska. Pojken är mellan 2;3 och 2;5 under undersökningsperioden. Jag ville undersöka om pojken utvecklar sina två språk så som murgrönehypotesen förespråkar. LÄS MER