Sökning: "Helicopter"

Visar resultat 1 - 5 av 130 uppsatser innehållade ordet Helicopter.

 1. 1. Early Gear Failure Detection in Fatigue Testing of Driveline Components

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Govindraj Sannellappanavar; [2020]
  Nyckelord :Autoregressive modelling; Condition monitoring; Gear fault detection; Vibration analysis; Autoreggressiv modell; Feldetektering i växel; Tillståndsövervakning; Vibrationsanalys;

  Sammanfattning : Early failure detection has been an integral part of condition monitoring of critical systems, such as wind turbines and helicopter rotor drivetrains. An unexplored application of early failure detection is fatigue testing of driveline components. LÄS MER

 2. 2. Högre besluts påverkan på militära systems tillgänglighet : exemplet Helikopter 14

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Marcus Andersson; [2020]
  Nyckelord :Helikopter 14; NH90; beslut; FMV; NHI; Försvarsmakten; INUS-villkor;

  Sammanfattning : Helikopter 14 är ett helikoptersystem inom Försvarsmakten som har drabbats av stora leveransförseningar, samt en låg operativ tillgänglighet. Varför situationen har uppstått är komplext med många inblandade parter och händelser som i varierande grad har bidragit. LÄS MER

 3. 3. Att leva med bröstcancer : En litteraturöversikt för att belysa kvinnors upplevda erfarenheter av att leva med bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Frida Magnusson; My Nordström; [2020]
  Nyckelord :Breast neoplasms; Women; Female; Life experiences; Life change events; Bröstcancer; Kvinnor; Levda erfarenheter; Livsavgörande händelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är en av de vanligaste cancersjukdomarna hos kvinnor i världen. Trots att förekomsten av bröstcancer uppskattas öka årligen har mortaliteten minimerats på grund av rutinmässiga mammografikontroller som kan upptäcka indikationer på bröstcancer i ett tidigare skede. LÄS MER

 4. 4. Case Study: Digitization of a User Interface : Investigating the use of a touch screen in Helicopter 14

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Hanna Abrahamsson; Linn Karlsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A user interface should be intuitive to allow efficient and safe execution of tasks. Helicopter 14 (HKP 14) has operator consoles with an analog user interface, called Programmable Keys (PK), to control a Mission Management System (MMS). The idea of replacing the PK with touch technology has arisen. LÄS MER

 5. 5. Verksamhetsutveckling i sömnadsproduktion : En fallstudie på en tillverkande process med syfte att skapa förutsättningar för ständiga förbättringar samt producera visuellt material för en gemensam målbild.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Adam Fagerström; [2020]
  Nyckelord :Produktionssystem; LEAN; Värdeflöde; VFA; Flexsim; Simulering;

  Sammanfattning : Följande examensarbete är den avslutande delen av högskoleingenjörsprogrammet innovationsteknik och design på Karlstads Universitet. Arbetet har en omfattning på 22,5hp och genomfördes ifrån januari- till juni 2020. LÄS MER