Sökning: "Helicopter"

Visar resultat 1 - 5 av 122 uppsatser innehållade ordet Helicopter.

 1. 1. Tjuv, polis och bortglömda offer : En innehållsanalys av Helikopterrånet i svensk kvällspress mellan 2009 och 2010

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Rasmus Björe; Gustav Backlund; [2019]
  Nyckelord :Helicopter robbery; crime journalism; media and crime; framing theory; tabloid; Aftonbladet; Expressen; spectacular crime; police; victims; culprits;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to examine how Sweden’s two biggest tabloids, Aftonbladet and Expressen, frame spectacular crime and specifically how they covered the Helicopter robbery that occurred in 2009. We identified three main participants in the story, the police, the culprits and the victims. LÄS MER

 2. 2. How Speech Recognition can be Implemented in a VR Helicopter Door-Gunner Simulator : A Qualitative Study

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Alexander Löfstrand; [2019]
  Nyckelord :Speech-Recognition; Simulator; VR; Training; Learning; Helicopter;

  Sammanfattning : This study investigates the possibilities for implementation of speech recognition software in order to ease the usage of a Virtual Reality Simulator. The Pitch Door-Gunner simulator is described followed by a general discussion about simulator and simulator environments. LÄS MER

 3. 3. Svensk helikopterkapacitet för statlig sjö- och flygräddning - Faktorerna och aktörerna bakom 2000-talets omstruktureringar.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Peter Krönvik; [2019]
  Nyckelord :Omstrukturering; Sjöfartsverket; Sjö- och flygräddningshelikoptrar; Försvarsmakten; Norrlandsflyg AB; Allison Zelikow; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In order for civilian shipping and aviation to be able to operate within Swedish areas of responsibility, an absolute prerequisite is that the state must maintain a well-functioning sea and air rescue service. This requires constant, thorough surface coverage, year round and around the clock with qualified helicopter resources. LÄS MER

 4. 4. Klimatpåverkan från svenska fjällstugor - En fallstudie av fyra stugor längs norra Kungsleden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Klara Elmqvist; [2019]
  Nyckelord :Hållbar turism; fjällstuga; Svenska Turistföreningen; STF; Kungsleden; klimatpåverkan; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I detta examensarbete, som skrivits i samarbete med Svenska Turistföreningen (STF), beräknas och utvärderas de växthusgasutsläpp som driften av föreningens fjällstugor, belägna i väglöst land, ger upphov till. Beräkningarna baseras på de fyra fjällstugorna Alesjaure, Sälka, Kårsavagge och Nallo. LÄS MER

 5. 5. Tidsloggningssystem för ambulanshelikopterpiloter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Datavetenskap; Högskolan i Gävle/Datavetenskap

  Författare :Rebecca Lindberg; Mattias Kranse; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tjänstgöringstid och dygnsvila är för ambulanshelikopterpiloter strikt reglerat. Avgångar och ankomster styrs av inkommande larm, vilket kan göra beräkning av tjänstgöringstid och dygnsvila komplicerat. I dagsläget görs beräkning och loggning manuellt, vilket kan generera osäkerhet med onödig larmfrånsägning som resultat. LÄS MER