Sökning: "Helig plats"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Helig plats.

 1. 1. Rom och den andres helgedom : Romerska plundringar av heliga platser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Antikens kultur och samhällsliv

  Författare :Jessica Therese Magnusson; [2019]
  Nyckelord :Sacred space; pillage; plundering; destruction; temple; Roman; Jewish; Greek; Jerusalem; Isthmia; the Other; Titus; Josephus; Lucius Mummius; Helig plats; plundring; förstörelse; tempel; romersk; judisk; grekisk; Jerusalem; Isthmia; den andre; Titus; Josefus; Lucius Mummius; helgedom;

  Sammanfattning : This study aims to examine how Rome understood 'the Other' in the context of Roman plundering of sacred sites. It analyses specifically the Temple of Poseidon at Isthmia, and how it was affected by the destruction of Corinth in 146 BCE, and the second Jewish temple at Jerusalem, and how the Romans went about destroying it in 70 CE. LÄS MER

 2. 2. Heliga platsers mening : En litteraturstudie med fokus på fyra olika teorier.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Charlotte Oinas; [2017]
  Nyckelord :Helig plats; mening; identitet; homo religiosus; socialisation; hängivelse; symbolspråk; axis mundi.;

  Sammanfattning : Studien fokuserar på att reda ut heliga platsers mening för religiösa människor enligt fyra teorier. Teorierna undersöks med frågeställningarna hur heliga platsers mening kan se ut och vilken mening de har. LÄS MER

 3. 3. Vandring

  M1-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Desislava Lavrentieva; [2015]
  Nyckelord :krematorium; Norra begravningsplats; Solna; vandring;

  Sammanfattning :      Ett verk, en helig plats, Norra begravningsplats. En plats som är symbol för mötet mellan livet och döden. En plats som har redan förutbestämda behov, där inns stora olikheter men en och samma färg. Platsen är skapad för att fullfölja mänskliga behov i sammanhang med att dödens rum är gemensam. LÄS MER

 4. 4. Minnets tempel

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :David Vincent; [2015]
  Nyckelord :proportioner; proportionslära; Dom Hans van der Laan; krematorium; Norra Begravningsplatsen; Solna; döden; modernitet; tradition; historia; helig plats; tempel;

  Sammanfattning : Krematorieanläggning vid Norra Begravningsplatsen. Ett projekt med fokus i gestaltning och, efter närmare studier av Dom Hans Van Der Laans arkitektur och skrifter, i en riktning främst mot proportionslära. LÄS MER

 5. 5. Film- och litteraturturism : - ett kvalitativt fall för Wallander

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Evelina Karlsson; Anneli Lindström; [2014]
  Nyckelord :Film literature tourism; location based tourism; Ystad; Wallander tourism; sacred meaning; fictional character in existing environments; Film- litteraturturism; location based tourism; Ystad; Wallander-turism; sakral betydelse; fiktiv karaktär i befintliga miljöer.;

  Sammanfattning : Ystad har under lång tid varit en populär turistdestination för svenska och utländska besökare. Staden med dess omnejd har genom den fina miljön och dess historiska byggnader goda förutsättningar att attrahera turister till regionen. LÄS MER