Sökning: "Helikopter"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade ordet Helikopter.

 1. 1. Autonomous Hover Control System for a Radio-Controlled Aerobatic Airplane

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Erik Olov Ljudén; [2018]
  Nyckelord :mechatronics; hovering; airplane; PWM; aerobatics; mekatronik; hovring; flygplan; PWM; konstflygning;

  Sammanfattning : Being able to fly has always been one of humanities greatestdreams, and today anyone can purchase a Radio-Controlled(RC) airplane or helicopter and learn how to fly. ExperiencedRC pilots perform stunts such as “prop hanging”.This is when an airplane flies vertically while maintainingits position with the propeller being the only motive force. LÄS MER

 2. 2. Helikopters överlevnad mot en kvalificerad motståndare

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Rickard Arrenäs; [2018]
  Nyckelord :Survivability; protection; threat; efficiency; firepower; competent adversary; helicopter; Överlevnad; skydd; hot; verkan; eldkraft; kvalificerad motståndare; helikopter;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att ur ett militärtekniskt överlevnadsperspektiv ta fram underlag över vilken verkansförmåga helikopter 16 behöver under ett transportuppdrag, i en nationell insats där hotet utgörs av mekaniserat infanteri. Studien har genomförts som en kvalitativ studie med ett visst kvantitativt inslag och baseras på data och fakta hämtad ur öppen litteratur samt genom intervjuer av uppdragsspecialister med erfarenhet och kunskap inom dörrskytte. LÄS MER

 3. 3. Autonomous Hover Control System for a Radio-Controlled Aerobatic Airplane

  Kandidat-uppsats, KTH/Mekatronik

  Författare :ERIK OLOV LJUDÉN; [2018]
  Nyckelord :mechatronics; hovering; airplane; PWM; aerobatics.; mekatronik; hovring; flygplan; PWM; konstflygning.;

  Sammanfattning : Being able to fly has always been one of humanities greatest dreams, and today anyone can purchase a Radio-Controlled (RC) airplane or helicopter and learn how to fly. Experienced RC pilots perform stunts such as “prop hanging”. LÄS MER

 4. 4. Ö-drift av ett stugområde med förnyelsebar energi i Luleå skärgård

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Emma Svartsjaern; [2018]
  Nyckelord :Ö-drift; förnyelsebar energiproduktion; vindkraftverk; solcellsanläggning;

  Sammanfattning : Examensarbetet innefattade ekonomiska beräkningar gällande införskaffande av sol- samt vindkraftsproduktion för en ö i Luleå skärgård som fungerar vid ö-drift gentemot kostnaden för att flyga ut ett reservaggregat i tre delar med helikopter. En förenklad kostnadskalkyl utfördes gällande investering samt underhåll för den förnyelsebara elproduktionen och dess nuvärde sett till 25-års livslängd för vindkraft såväl som solkraft. LÄS MER

 5. 5. Militär nytta i Adenviken : En undersökning av de system som används för piratbekämpning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Johan Törnblom; [2018]
  Nyckelord :Military utility; Light utility helicopter; Medium utility helicopter; Combat boat; Reconnaissance aircraft; Drone; Gulf of Aden; Counterpiracy; Militär nytta; Lätt helikopter; Medeltung helikopter; Stridsbåt; Spaningsflygplan; Drönare; Adenviken; Piratbekämpning;

  Sammanfattning : This thesis studies the counterpiracy in the Gulf of Aden. Pirates has made the international community deploy military forces to police the Gulf of Aden. However most of the systems usedare not designed for counterpiracy. Many are remnants from the cold war. LÄS MER