Sökning: "Helikopter"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade ordet Helikopter.

 1. 1. Masslivräddning, resurser och brister : En studie om Sveriges beredskap och handelsfartygens förmåga

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Michael Andersson; Jonathan Arvidsson; [2019]
  Nyckelord :Masslivräddning; Massräddningsoperation; Search and Rescue; Massevakuering; Evakuering;

  Sammanfattning : Vid ett antal större fartygskatastrofer till havs de senare årtiondena har sjöräddningskapaciteten inte räckt till för att rädda alla eller ens en majoritet av de ombordvarande. Detta trots att stora insatser har gjorts för att förbättra livräddningsutrustningen ombord. LÄS MER

 2. 2. Klimatpåverkan från svenska fjällstugor - En fallstudie av fyra stugor längs norra Kungsleden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Klara Elmqvist; [2019]
  Nyckelord :Hållbar turism; fjällstuga; Svenska Turistföreningen; STF; Kungsleden; klimatpåverkan; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I detta examensarbete, som skrivits i samarbete med Svenska Turistföreningen (STF), beräknas och utvärderas de växthusgasutsläpp som driften av föreningens fjällstugor, belägna i väglöst land, ger upphov till. Beräkningarna baseras på de fyra fjällstugorna Alesjaure, Sälka, Kårsavagge och Nallo. LÄS MER

 3. 3. Autonomous Hover Control System for a Radio-Controlled Aerobatic Airplane

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Erik Olov Ljudén; [2018]
  Nyckelord :mechatronics; hovering; airplane; PWM; aerobatics; mekatronik; hovring; flygplan; PWM; konstflygning;

  Sammanfattning : Being able to fly has always been one of humanities greatestdreams, and today anyone can purchase a Radio-Controlled(RC) airplane or helicopter and learn how to fly. ExperiencedRC pilots perform stunts such as “prop hanging”.This is when an airplane flies vertically while maintainingits position with the propeller being the only motive force. LÄS MER

 4. 4. Helikopters överlevnad mot en kvalificerad motståndare

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Rickard Arrenäs; [2018]
  Nyckelord :Survivability; protection; threat; efficiency; firepower; competent adversary; helicopter; Överlevnad; skydd; hot; verkan; eldkraft; kvalificerad motståndare; helikopter;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att ur ett militärtekniskt överlevnadsperspektiv ta fram underlag över vilken verkansförmåga helikopter 16 behöver under ett transportuppdrag, i en nationell insats där hotet utgörs av mekaniserat infanteri. Studien har genomförts som en kvalitativ studie med ett visst kvantitativt inslag och baseras på data och fakta hämtad ur öppen litteratur samt genom intervjuer av uppdragsspecialister med erfarenhet och kunskap inom dörrskytte. LÄS MER

 5. 5. Autonomous Hover Control System for a Radio-Controlled Aerobatic Airplane

  Kandidat-uppsats, KTH/Mekatronik

  Författare :ERIK OLOV LJUDÉN; [2018]
  Nyckelord :mechatronics; hovering; airplane; PWM; aerobatics.; mekatronik; hovring; flygplan; PWM; konstflygning.;

  Sammanfattning : Being able to fly has always been one of humanities greatest dreams, and today anyone can purchase a Radio-Controlled (RC) airplane or helicopter and learn how to fly. Experienced RC pilots perform stunts such as “prop hanging”. LÄS MER