Sökning: "Hellner"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet Hellner.

 1. 1. Vill du vara med? : En studie om fritidslärares planering och genomförande av idrott och fysiska aktiviteter i fritidshemsverksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Erik Hellner; Jakob Sjöberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här studien har undersökt hur fritidslärare tolkar och använder läroplanen vid planering av idrott och andra fysiska aktiviteter i fritidshemmet. Studien tar även upp vilka utgångspunkter som fritidslärare använder sig av vid planering av idrott och andra fysiska aktiviteter i fritidshemsverksamheten. LÄS MER

 2. 2. Underlåtenhet - objektiva ansvarsförutsättningar i svensk skadeståndsrätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Henrik Möller; [2017]
  Nyckelord :avtalsrätt; civilrätt; private law; familjerätt; förmögenhetsrätt; skadeståndsrätt; tort law; damage law; straffrätt; criminal law; rättsvetenskap; ansvarsförutsättningar; liability criteria; omission; passivitet; underlåtenhet; handling; handlingsplikt; avtalsförhållande; farokälla; skaderisk; skyddsändamål; skyddat intresse; objektiva; culpa; Schultz; Andersson; Bengtsson; Karlgren; Hellner; Jareborg; kausalitet; normativ; garantställning; skyddsgarant; övervakningsgarant; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The general purpose of this research paper is to identify, systematise and problematise the objective criteria for liability in relation to omissions in Swedish tort law. In addition, the paper aims at constructing a theoretical framework around these criteria, with a further intention to analyse the legal-linguistic aspects of the issue. LÄS MER

 3. 3. Introducing quality assessment and efficient management of cellular thermal shift assay mass spectrometry data

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Joakim Hellner; [2017]
  Nyckelord :Cellular thermal shift assay; Information management system; Quality Assessent; Melt curve; Target engagement; Mass spectrometry;

  Sammanfattning : Recent advances in molecular biology has led to the discovery of many new potential drugs. However, difficulties with in situ analysis of ligand binding prevents quick advancement in clinical trials, which stresses the need for better direct methods. LÄS MER

 4. 4. Internetröstning i Sverige : En möjlighet med blockkedjan?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media;

  Författare :Filip Hellner; Samuel Norman; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker om blockkedjeteknik kan användas för att möjliggöra internetröstning i Sverige. Den redogör för de krav som ställs på ett sådant system, blockkedjeteknik i sig samt samlar kunskap om liknande system som redan finns implementerade i andra länder. LÄS MER

 5. 5. Det var en gång... : Att implementera storytellning i matsalen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Hanna Gustafsson; Johan Hellner; [2016]
  Nyckelord :Mötet; traditionell- och emotionell kommunikation; storytelling; gillande;

  Sammanfattning : .... LÄS MER