Sökning: "Helsingborg stad"

Visar resultat 1 - 5 av 134 uppsatser innehållade orden Helsingborg stad.

 1. 1. Utvärdering av glyfosat som kommunal bekämpningsmetod : mot parkslide i Helsingborg

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Li Skillö; [2021]
  Nyckelord :parkslide; glyfosat; reynoutria japonica; fallopia japonica; ; polygonum cuspidatum; japanese knotweed; invasive plant management; glyphosate; glyphosate ecological effects;

  Sammanfattning : Parkslide (Reynoutria japonica) är en svårbekämpad invasiv främmande art som inte innefattas av några lagar, den sprider sig dock kraftigt runt om i Europa. Naturvårdsverket rekommenderar att den bekämpas då den är klassad som en invasiv främmande art av Artdatabanken. LÄS MER

 2. 2. Motivation till bättre källsortering och avfallsminskning - En kvantitativ studie om hur man kan motivera villahushåll till bättre källsortering och minskade avfallsmängder via en mobilapp

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Mariam B M Khrais; [2021]
  Nyckelord :Källsortering; Avfall; Styrmedel; Beteende; App.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Källsortering är en viktig process för att kunna spara på jordens resurser. Genom källsortering kan våra naturresurser komma in i ett kretslopp där de återvinns eller återanvänds. LÄS MER

 3. 3. Planera för framkomlighet med fokus på signalprioritering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Linus Bergman; [2021]
  Nyckelord :brt; bhls; tram; signal priority; tsp; passability; priority; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : För skapa ett transporteffektivt samhälle kommer kollektivtrafiken att spela en allt större roll i framtidens transportsystem. Om kollektivtrafiken utgör ett reellt alternativ till bilen kan den bidra till både sänkta utsläpp av växthusgaser och marknära partiklar och bidra till en mer effektiv användning av stadens yta. LÄS MER

 4. 4. Medborgaren som kund : En kvalitativ studie av begreppet kund i Umeå kommun, Kalmar kommun och Helsingborgs stad

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

  Författare :Frida Olsson; [2021]
  Nyckelord :New Public Management; Kund; Offentlig Förvaltning; Vårt Offentliga Etos;

  Sammanfattning : This essay will explain if and how the term customer is used at the municipal level in Sweden and if the officials in the chosen municipalities thinks the term customer affect the municipality's functions. Lundquist's theoretical perspective on our public ethos has been applied to explain the use of the term customer and its impact. LÄS MER

 5. 5. Tillgänglighet och användbarhet för funktionsnedsatta kring Expressbussen i Helsingborg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Naser Mansoor; Ahmad Matroud; [2021]
  Nyckelord :Helsingborg stad; Tillgänglighet; Användbarhet; Funktionsnedsättning; Hela-resan-perspektivet; BRT; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : För att främja den sociala hållbarheten behöver de mänskliga rättigheterna prägla arbetet kring utformningen av samhället. I Sverige upprätthålls detta arbete bl.a. via de Transportpolitiska målen. LÄS MER