Sökning: "Helsingborg"

Visar resultat 1 - 5 av 1086 uppsatser innehållade ordet Helsingborg.

 1. 1. Aktivitetshöjande metoder ur idrott och hälsa-lärarens perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Bobby Sjögren-Engels; [2020]
  Nyckelord :aktivitetshöjande metoder; Helsingborg;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Konsten att lobba utanför boxen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hannes Persson; [2020]
  Nyckelord :Påverkansstrateg; Påverkansarbete; Helsingborg; HH-förbindelsen; Kommuner; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to examine how one can understand the recent employment of a policy-entrepreneur in the city of Helsingborg. The study will be using a explaining-outcome process-tracing method since the causes regarding the outcome attracts the interest of this essay. LÄS MER

 3. 3. Den upplevda brottsligheten - En kvantitativ studie om socionomstudenters inställning, utsatthet och oro för brott.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Malin Mårtensson; Emilia Holmström; [2020]
  Nyckelord :fear of crime; concern; risk; attitude; victimization; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim was to research the social work students attitude towards crime, their worry of being subject to crime and their knowledge of crimes committed amongst their friends. The study was made to highlight the differences based on gender and the students location of study. LÄS MER

 4. 4. Kamerabevakning i polisarrest : Ökad trygghet för polisanställda och förvarstagna?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet

  Författare :Micael Rosell; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : During the past five years around 25 people have died in police arrests in Sweden. There is a need for improved medical assessment and supervision for the persons kept in custody, as the police may find it difficult to meet their needs. LÄS MER

 5. 5. Utöka användningsområdet av höghastighetsnätet i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Ameen Al-Ani; [2020]
  Nyckelord :Höghastighetsjärnväg; riskanalys; signal; åtgärd; Helsingborg; Växjö; Hässleholm; Värnamo.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sverige ämnar bygga sina höghastighetsbanor som beräknas vara i drift 2035. Höghastighetsnätet löser kapacitetsproblemet i framtiden, Sveriges miljö-och klimatmål kräver mer järnväg och höghastighetsnätet kan öka tillgängligheten till möjliga arbeten inom 45 min restid (SJ u.å.). LÄS MER