Sökning: "Helsingborg"

Visar resultat 1 - 5 av 1251 uppsatser innehållade ordet Helsingborg.

 1. 1. Elever saknar erfarenhet av skolans narkotikaförebyggande insatser - En kvantitativ studie om gymnasieelevers erfarenheter av och uppfattning om narkotikaförebyggande insatser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sanna Svensson; Hannah Jarnehammar; [2023]
  Nyckelord :Support; drug prevention; cannabis; high school students; adolescence; Social Sciences;

  Sammanfattning : It is important to investigate and better understand what drug prevention interventions look like for young people in society. The purpose of the study was to investigate adolescents' experiences of and perception of the support and prevention efforts that are available for them. LÄS MER

 2. 2. Elevmobilitet inom det geografiska området för Fritt Sök : En kvantitativ analys av samverkansavtalet för Skånes gymnasieskolor

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Simon Ek; [2023]
  Nyckelord :Utbildningssociologi; Gymnasieskola; Samverkansavtal; Fritt Sök; Regressionsanalys; Studentmobilitet; Doreen Massey;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar undersöka och synliggöra samband mellan bakgrundsegenskaper och elevmobilisering inom ramen för samverkansavtalet Fritt Sök i Skåne och västra Blekinge. Fritt Sök innebär att elever inom samverkansområdet har möjlighet att söka sig till gymnasiala utbildningar inom samtliga kommuner som ingår i avtalet, och samtidigt prioriteras i första hand oberoende av var de befinner sig innanför samverkansområdets gränser. LÄS MER

 3. 3. Attitydskapande - En kvantitativ studie om bakomliggande faktorer för unga vuxnas inställning till kriminalitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Alexandra Furunger; Barni Alas; [2023]
  Nyckelord :attitude; adolescents; delinquency; exposure; gender; family; crime; Social Sciences;

  Sammanfattning : The object of this study was to examine the underlying reasons why young adults hold certain views and attitudes in relation to the subject of crime. The main purpose of this study was to conduct this research with three defining factors as underlying reasons for why adolescents might hold specific attitudes in relation to crime. LÄS MER

 4. 4. Stillsamhet vid Sundet - En osteologisk undersökning av kranietrauma i det högmedeltida materialet från S:t Nicolai i Helsingborg

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historisk osteologi

  Författare :Cornelia Haglund; [2023]
  Nyckelord :Cranium; violence; life course; trauma; Helsingborg; S:t Nicolai; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Violence in archaeological context is a subject that has relatively recently been brought to light. Before the start of the 21st century it was uncommon to see articles on the subject. However, since the study of violence took off, it has developed to show many different sides to violence in a population. LÄS MER

 5. 5. Frekventa skolbränder skiljer sig mellan kommunerna : Skolan och räddningstjänstens förebyggande arbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Frida Bäckström; [2023]
  Nyckelord :Situationella åtgärder; sekundära preventioner; förebyggande arbete; anlagda skolbränder;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to create knowledge and an understanding about how schoolsand fire rescues work in two communes, Helsingborg and Luleå. The other aim of this studywas to understand why there was a statistical difference regarding the school arson quantitybetween the two cities The following questions have been asked:• How do the schools and fire rescues work to prevent arson in schools?• What is the reason that there is a statistical difference when comparing the quantity ofschool arsons that occur in the two communes? A survey was made for and sent to five schools and one fire rescue in each city. LÄS MER