Sökning: "Helya Radhoosh"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Helya Radhoosh.

  1. 1. Egenvård vid hjärtsvikt : - en litteraturöversikt av patienters erfarenheter

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Selda Andersson; Armine Milikian; Helya Radhoosh; [2021]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är ett globalt folkhälsoproblem. Det påverkar patientens och närståendes vardagliga liv, orsakar lidande och minskat välbefinnande samt leder ofta till en begränsad fysisk förmåga hos patienten att leva på samma sätt som tidigare. Syfte: Att beskriva patienters erfarenheter av egenvård vid hjärtsvikt. LÄS MER