Sökning: "Hem- och konsumentkunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 173 uppsatser innehållade orden Hem- och konsumentkunskap.

 1. 1. Hur arbetar lärare med hållbar utveckling? En studie om hur mellanstadielärare implementerar hållbar utveckling i geografi.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Therese Berntsson; [2022-02-03]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; geografi; mellanstadiet; skola;

  Sammanfattning : Idag är hållbar utveckling ett allmänt känt begrepp som används i både forskningen, samhällsdebatten och i skolans läroplan. Även om hållbar utveckling är allmänt känt är begreppet problematiskt. Problematiken utgår från att definitionen ger en bred, men vag förståelse om begreppet. LÄS MER

 2. 2. Matlagning i Hem- och konsumentkunskap : En kvalitativ intervjustudie om integreringen av teori och praktik i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Emelie Brolin Johansson; Gerd Azzarri Klingström; [2022]
  Nyckelord :Hem- och konsumentkunskap; hkk; undervisning; teori; praktik; matlagning; pragmatism; learning-by-doing; kunskap i handling;

  Sammanfattning : Background The teaching of Home Economics combines theory and practice. Most knowledge requirements are theoretical, but the subject includes practical cooking. The food is prepared with a purpose, which makes the food an educational tool. The student should be able to make healthy choices and gain knowledge to manage different everyday situations. LÄS MER

 3. 3. Inkludering i hem- och konsumentkunskap : Upplevelser av undervisningen bland elever med födoämnesöverkänslighet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Lina Norberg; [2022]
  Nyckelord :Födoämnesöverkäsnlighet; inkludering; hem- och konsumentkunskap;

  Sammanfattning : ABSTRACT Background There are both psychosocial and physical aspects that strengthen thefeeling of exclusion for students with food hypersensitivity, which in turn can affectlearning negatively. Students have the right to receive the support they need in school todevelop knowledge, regardless of needs and conditions. LÄS MER

 4. 4. Gruppsammansättning i ämnet hem- och konsumentkunskap : En kvalitativ studie om lärarens uppfattning av gruppsammansättning i hem- och konsumentkunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Erika Sjöstedt; [2022]
  Nyckelord :Hem- och konsumentkunskap; grupparbete; sociokulturellt perspektiv; systemteori; gruppsykologi; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Hem- och konsumentkunskap (HKK) bygger delvis på de praktiska köksmomenten där elevers samarbete utgör en förutsättning. Syftet med studien är att undersöka hur lärare upplever att gruppsammansättningen påverkar elevernas kunskapsutveckling i de praktiska momenten i ämnet. LÄS MER

 5. 5. UNDERVISNING OM HÅLLBARUTVECKLINGMED FOKUS PÅ MILJÖPERSPEKTIVET : En kvalitativ intervjustudie med lärare ihem- och konsumentkunskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Annika Schüllerqvist; [2022]
  Nyckelord :Lärande i handling; engagerande lärmiljöer; hinder mot lärande; pragmatism;

  Sammanfattning : Människans beteenden har skapat en klimatkris som fått stora konsekvenser. Skolämnet hem- och konsumentkunskap har som syfte att utbilda unga i medvetna konsumtionsval, ämnet har därför potential att vara en viktig del för en hållbar utveckling. LÄS MER