Sökning: "Hem- och konsumentkunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 122 uppsatser innehållade orden Hem- och konsumentkunskap.

 1. 1. Ett medvetet val? Food literacy som verktyg i hem- och konsumentkunskapsundervisningen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jennie Gunnarsson; Angelica Schåman; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I dagens individualiserade samhälle förväntas varje människa själv ta en rad beslut relaterade till sin konsumtion, men alla har inte kompetensen att göra det. Food literacy innebär kunna välja, planera, hantera, förbereda och äta mat utifrån perspektiven hälsa, ekonomi och miljö. LÄS MER

 2. 2. Fläska på eller skära ned? : - om några högstadieelevers tankar kring etik, hållbarhet och köttkonsumtion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Jonatan Thalén; [2018]
  Nyckelord :hem- och konsumentkunskap; dilemman; undervisning;

  Sammanfattning : Denna studie har syftat till att ta reda på hur högstadieelever tänker kring en eventuell neddragning av sin köttkonsumtion samt om de upplever att de blir utmanade i skolämnet hem- och konsumentkunskap att göra så. Tre semistrukturerade intervjuer med totalt sju elever har gjorts vartefter det inspelade materialet transkriberats, analyserats och sedan strukturerats i teman. LÄS MER

 3. 3. Näringslära : I hem- och konsumentkunskapsundervisningen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Anette Mellberg; [2018]
  Nyckelord :näringslära; undervisning; hem- och konsumentkunskap;

  Sammanfattning : Bakgrund Folkhälsoproblematiken ökar allt mer i Sverige. Elever behöver därför få kunskap om hur måltider sätts samman efter individuella behov, vilket också är ett kunskapskrav i läroplanen för hem- och konsumentkunskap (HKK) i grundskolan. LÄS MER

 4. 4. "Jag kan inte skriva bakpulver på ett välutvecklat sätt". Elevers perspektiv på skolämnet hem- och konsumentkunskap och bedömning.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lovisa Berglind; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bedömning är en av de viktigaste pedagogiska verktyg som varje lärare måste besitta goda kunskaper i för att utföra sitt arbete. Alla elever i grundskolan blir bedömda i relation till läroplanen och kursplaner i de specifika kursplaner som tillhör varje ämne. LÄS MER

 5. 5. Att skapa PrakTeori. : En aktionsforskningsstudie om att kombinera teori och praktik i två ämnen som förväntas vara mestadels praktiska.

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Hanna Björk Forsberg; Maria Ericsson McDaniel; [2017]
  Nyckelord :theoretical; practical; sociocultural perspective; music; domestic science; teori; praktik; sociokulturellt perspektiv; musik; hem-och konsumentkunskap;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utveckla vårt arbetssätt i musik och hem- och konsumentkunskap samt öka förutsättningarna för elevers förmåga att kombinera teori och praktik. Forskning om lärande i utbildningssammanhang visar stort intresse för begrepp som teori och praktik, vilket vi tar fasta på i föreliggande studie. LÄS MER