Sökning: "Hematokrit"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet Hematokrit.

 1. 1. Utvärdering av blodsockermätarna Accu-Chek Aviva och gPet PLUS för kattprover

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Kajsa Witthuhn; [2021]
  Nyckelord :diabetes mellitus; portabel blodglukosmätare; metodjämförelse; validering;

  Sammanfattning : Det är viktigt att koncentrationen av glukos i blodet hålls inom snäva gränser. Vid mätningar av koncentrationen av blodglukos (BG) tros resultatet kunna variera beroende på ett antal faktorer, exempelvis om mätningen utförs på venöst eller kapillärt blod. Diabetes mellitus är idag en av kattens vanligaste endokrina sjukdomar. LÄS MER

 2. 2. Hematologiska parametrar : hematokrit, hemoglobinkoncentration och retikulocytantal hos mopsar och franska bulldoggar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Lovisa Kinhult; [2021]
  Nyckelord :erytrocytos; polycytemi; brakycefali; sömnapné; mops; fransk bulldog;

  Sammanfattning : Brakycefala hundraser är ofta drabbade av brakycefalt obstruktivt syndrom vilket kan ge en nedsatt syresättning. Brakycefala hundar kan jämföras med människor drabbade av sömnapné och engelsk bulldog har därför använts som studiemodell för dessa patienter. LÄS MER

 3. 3. Hur rHuEPO kan påverka uthållighetsprestandaHur rHuEPO kan påverka uthållighetsprestanda

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

  Författare :Jennifer Hedenberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Erytropoietin (EPO) är ett endogent glykoproteinhormon som stimulerar produktionen av erytrocyter. Erytrocyternas huvuduppgift är att transportera syre till vävnader och på detta sätt främja aerob metabolism vilket genererar energi till musklerna. LÄS MER

 4. 4. Hur rHuEPO kan påverka uthållighetsprestanda

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

  Författare :Jennifer Hedenberg; [2020]
  Nyckelord :rHuEPO;

  Sammanfattning : Erytropoietin (EPO) är ett endogent glykoproteinhormon som stimulerar produktionen av erytrocyter. Erytrocyternas huvuduppgift är att transportera syre till vävnader och på detta sätt främja aerob metabolism vilket genererar energi till musklerna. LÄS MER

 5. 5. Physiological characteristics of sodium lactate infusion during resistance exercise

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Sebastian Danielsson; [2019]
  Nyckelord :sodium lactate; sodium lactate infusion; infusion; resistance exercise; knee-extensor; vastus lateralis; metabolic effects; hematological effects; plasma lactate; muscle lactate; muscle content of lactate; MHC; fiber type; blood pH; muscle pH; blood lactate; blood sodium; blood potassium; blood glucose; hemoglobin; in vivo; randomized; cross-over;

  Sammanfattning : Previous studies that utilized sodium lactate infusion did not use resistance exercise protocol or analyzed muscle biopsies, or performed sex specific analysis. Aim: We initiated a project where resistance exercise was performed with low and high levels of lactate, acquired by venous lactate infusion where the specific aim of this study was to investigate and chart the physiological characteristics of sodium lactate infusion during a bout of resistance exercise on whole group level and sexes separated Method: A randomized, placebo controlled, cross-over design was implemented where male (n = 8) and female (n = 8) subjects accustomed to resistance exercise visited the laboratory three times for preliminary testing and training familiarization. LÄS MER