Sökning: "Hembygd"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet Hembygd.

 1. 1. Lära av Lanthöjden - Om att bygga med landsbygdens attraktionskraft

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Ellen Fällström; [2021]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : När jag började fundera över hur jag skulle ta mig an min sista tid på arkitektskolan visste jag tidigt att jag ville arbeta med landsbygden. Dels för att större delen av projekten i min utbildning varit förlagda till urbana miljöer och jag såg det därför som en möjlighet att arbeta med en annan typ av plats och frågeställningar. LÄS MER

 2. 2. Gräv där du står : En kvalitativ intervjustudie om lärares syn på lokalhistoria

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Mikael Jonasson; [2021]
  Nyckelord :Lokalhistoria; närområdesstudier; hembygdsundervisning.;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att ta del av hur historielärare i årskurserna 1 till 6arbetar med lokalhistoria, samt om de upplever att elevernas motivation skiljer sigåt när undervisningen handlar om dess hembygd. Metoden jag använde för attsamla min empiri var kvalitativa intervjuer som jag genomförde med sex styckenlärare. LÄS MER

 3. 3. Möblernas stämma : Hemmet och sakerna i Karl-Erik Forsslunds Storgården (1900)

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Viktor Emanuelsson; [2020]
  Nyckelord :Karl-Erik Forsslund; ting; stämning; föremål; hem; hembygd;

  Sammanfattning : This thesis explores the role of things in the literary work Storgården. En bok om ett hem, by writer Karl-Erik Forsslund (1872–1941). Through a thematic reading of things, coupled with a historical contextualization, the thesis aims to understand how characters are affected by things within the home as a material place in Storgården. LÄS MER

 4. 4. Cecilia Olsdotter : ännu en barnamörderska

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Birgitta Warodell; [2020]
  Nyckelord :Barnamord; 1800-tal; Karlskrona; Förkärla; Agdatorps gård;

  Sammanfattning : Sammanfattning I denna fortsättning får vi följa pigan Cecilia Olsdotter som under senare delen av 1800-talet misstänks för att ha kvävt sitt nyfödda gossebarn till döds. Cecilia fängslas, förhörs och undersöks i väntan på rättegång. LÄS MER

 5. 5. Hembygd och museer : En undersökning om den svenska hembygdsrörelsens förhållande till länsmuseerna

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Erik Axelsson Blomqvist; [2019]
  Nyckelord :Hembygdsförbund; länsmuseum;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka förhållandet mellan den svenska hembygdsrörelsen och länsmuseerna, för att ta reda på om det finns ett fungerande samarbete mellan dem, vad samarbetet innefattar, hur attityderna gentemot samarbete är och om länsmuseerna har något formellt ansvar för att bedriva samarbete med hembygdsrörelsen. Studien har genomförts huvudsakligen genom litteraturstudier samt två enkätundersökningar och presenterar resultat för varje län i Sverige. LÄS MER