Sökning: "Hemförlossning"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet Hemförlossning.

 1. 1. Förlossningsbarnmorskan och den kontinuerliga närvaron

  Magister-uppsats,

  Författare :Emma Landén; Kristina Griffiths; [2020-06-30]
  Nyckelord :barnmorska; förlossning; kontinuerlig närvaro; sjukhus; upplevelse;

  Sammanfattning : Background: The traditional midwife's role is to be continuously present with the woman during labour. When the midwife is present a calm and safe place develop where the labour inducing hormone Oxytocin is produced. LÄS MER

 2. 2. Hemförlossning – varför väljer kvinnor i höginkomstländer att föda hemma?

  Magister-uppsats,

  Författare :Josefine Lagergren; Sofie Makolli; [2020-06-30]
  Nyckelord :Hemförlossning; Barnmorska; Föda hemma; Kvinnors val; Beslutsfattande;

  Sammanfattning : Background: To be allowed to freely choose where you want to give birth is a fundamental right of every woman. Although previous research has been able to demonstrate that for low-risk women the outcomes and benefits of giving birth in midwifery-led units and at home for compared to conventional delivery wards in hospitals, there is little information regarding the factors that underlie women's choice of home birth. LÄS MER

 3. 3. Nordiska kvinnors orsaker till och upplevelser av en alternativ förlossningsmetod : En beskrivande litteraturstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Therese Hofberg; Sara Bergfors; [2020]
  Nyckelord :Alternative method of delivery; midwife; home birth; causes; experience; water delivery; Alternativ förlossningsmetod; barnmorska; hemförlossning; orsaker; upplevelser; vattenförlossning;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Norden sker i stort sett alla förlossningar på sjukhus assisterade av barnmorskor. Internationellt varierar antalet hemförlossningar. Bad har historiskt sett använts för avslappning och smärtlindring i samband med en förlossning. LÄS MER

 4. 4. Barnmorskors upplevelser av att arbeta med planerade hemförlossningar : En kvalitativ metasyntes

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Therese Gustafsson; Hanna Lundberg; [2020]
  Nyckelord :midwives; midwives experiences; birthplace; planned home birth; barnmorskor; barnmorskors upplevelser; födelseplats; planerad hemförlossning;

  Sammanfattning : Bakgrund: För många kvinnor i utvecklingsländer kan möjligheten att föda någon annanstans än i hemmet saknas, däremot är det ett frivilligt val i medel- och höginkomstländer. I Sverige ingår inte planerad hemförlossning i det svenska sjukvårdssystemet. LÄS MER

 5. 5. The Swedish women's choice of birthplace : Can Sweden offer similar financed birthplace benefits as in the United Kingdom and the Netherlands?

  Master-uppsats, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Natalia Englund; [2019]
  Nyckelord :home birth; place of birth; hemförlossning;

  Sammanfattning : At the beginning of the 20th century, major technological changes occurred in maternity care in Europe. In connection with the introduction of good hand hygiene, advance medical equipment and use of disinfectants in the hospitals, obstetricians quickly noticed that maternal mortality decreased. LÄS MER