Sökning: "Hemkultur"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet Hemkultur.

 1. 1. De lär från oss, vi lär från dem : pedagogers interkulturella arbetssätt i förskolan

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Martina Nordahl; Nathalie Medin; [2019]
  Nyckelord :Interkulturalitet; interkulturellt perspektiv; mångkultur; etnicitet; vi och de andra.;

  Sammanfattning : Studiens syfte ligger på medverkande arbetslags arbetssätt med interkulturalitet samt hur de planerar och arbetar utifrån ett interkulturellt perspektiv. Studien genomsyras av ett tänk kring vi och de andra. LÄS MER

 2. 2. ”Men är man liksom med där så kan leken bygga ofantligt bra broar till andra kompisar utan att vi har samma verbala språk” : Leken som verktyg för att främja trygghet för nyanlända barn i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Sofie Hammerå; Anna Kördel; [2018]
  Nyckelord :Interkulturalitet; Kultur; Lek; Nyanlända barn; Trygghet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärarna på två mångkulturella förskolor arbetar för att skapa trygghet i leken hos nyanlända barn. För att få fram ett resultat så genomfördes en kvalitativ studie där fyra förskollärare intervjuades enskilt kring ämnet, vilket sedan transkriberades och analyserades grundligt för att få fram ett resultat. LÄS MER

 3. 3. Förskolans klur kring språk och kultur : En fenomenografisk studie om förskollärarens syn på modersmål i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Darian Jalal; Emil Johansson Marklund; [2018]
  Nyckelord :Flerspråkighet; förskola; modersmålsstöd; politisk styrning;

  Sammanfattning : Modersmålsenheten för förskolor i Uppsala kommun avvecklades år 2016. Beslutet grundade sig i att stödet från Modersmålsenheten inte ansågs vara tillräcklig och förutsätter att undervisningen ska ske kontinuerligt i den dagliga verksamheten. LÄS MER

 4. 4. Mångkulturalitet i förskolan : Fem pedagogers förståelse, förhållningssätt och arbetssätt i relation till kulturell mångfald

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Elin Palmarsson; [2016]
  Nyckelord :Förskolepedagogik; interkulturalitet; kultur;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet är att ta reda på hur olika förskoleavdelningar arbetar med mångkulturalitet i sin verksamhet samt vad som ligger till grund för valet av arbetssätt. Utifrån detta har jag ställt tre frågor som handlar om uppfattningen av begreppet mångkulturalitet, pedagogernas förhållningssätt och arbetslagets arbetssätt kopplat till kulturell mångfald. LÄS MER

 5. 5. Hemkultur i förskolan. En studie av tio förskollärares förhållningssätt till begreppet hemkultur.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Branka Loncar; [2015]
  Nyckelord :Hemkultur; mångkultur; förskollärare;

  Sammanfattning : Syftet med vårt arbete har varit att ta reda på om verksamma förskollärare i förskolan har ensyn på begreppet hemkultur, och hur det i så fall kommer till uttryck i verksamheten ur ettmångkulturellt perspektiv. Vi har även tagit reda på hur tidigare forskning förhåller sig tillbegreppet hemkultur och ett mångkulturellt arbete i förskolan. LÄS MER