Sökning: "Hemliga tvångsmedel"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden Hemliga tvångsmedel.

 1. 1. HEMLIG DATAAVLÄSNING Möjligheter och begränsningar för Polismyndigheten

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Sofia Adolfsson; André Dahlgren; Martin Hedström; [2021-01-18]
  Nyckelord :Tekniska Affordanser; Hemlig Dataavläsning; Statlig Hacking; IT-kompetens; Kryptering; Övervakning; Hemliga Tvångsmedel;

  Sammanfattning : Government hacking is increasing across the world and in Sweden, on April 1, 2020, the “Act on Secret Data Interception” was introduced. The law has given law enforcement agencies such as the Police Authority access to use tools to read data before it is encrypted by secretly installing software or hardware in, for example, a computer, mobile phone or tablet. LÄS MER

 2. 2. Hemliga tvångsmedel och överskottsinformation : Uppfylls kraven som Europadomstolen ställer?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Daniel Näsström; [2020]
  Nyckelord :Juridik; processrätt; överskottsinformation; hemliga tvångsmedel;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Hemlig dataavläsning - Ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet, eller en alltför långtgående inskränkning av individens rättigheter?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Marcus Grudén; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; hemliga tvångsmedel; hemlig dataavläsning; personlig integritet; effektivitet; effektivitetsbegreppet; brottsbekämpande myndigheter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning samt att jämföra den med tidigare tvångsmedelslagstiftningar och utvärdera tillämpningen av dem. Detta görs för att få möjlighet att analysera lagens lämplighet och den avvägning som lagen aktualiserar i dess införande och tillämpning, nämligen intresset av en effektiv brottsbekämpning å ena sidan och intresset av den personliga integriteten å andra sidan. LÄS MER

 4. 4. Det offentliga ombudet: En undersökning av det offentliga ombudets rättsliga roll och processuella ställning i ärenden om hemliga tvångsmedel.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Oskar Hedström; [2020]
  Nyckelord :Offentligt ombud; hemliga tvångsmedel; ärenden om hemliga tvångsmedel; rättslig roll; processuell ställning; rättssäkerhetsgarantier.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Virtuell gromning - En framställning om gällande och möjliga utredningsmetoder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alva Resare; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; gromning; grooming; sexualbrott; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Gromning är brottet där en vuxen tar kontakt med ett barn under 15 år för att träffas i sexuellt syfte, och återfinns i Brottsbalken 6 kap. 10 a §. Idag är internet den vanligast brottsplatsen för gromningförövare. LÄS MER