Sökning: "Hemmo Honkonen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hemmo Honkonen.

  1. 1. Möbler som låter : Mekaniskt framkallat ljud och dess tillämpningsmöjligheter i möbler

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Carl Malmsten - furniture studies

    Författare :Hemmo Honkonen; [2017]
    Nyckelord :Ljud; möbler som låter; ljudkonst; ljudinstallation;

    Sammanfattning : This work is a study about mechanically produced sound and different applications of it in furniture design. I have a background in building musical instruments and wanted to combine my competence in the fields of musical instruments, furniture and design in this project. LÄS MER