Sökning: "Hemn Habib"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hemn Habib.

  1. 1. Kollision deformation med fokus på solida objekt

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap

    Författare :Hemn Habib; [2007]
    Nyckelord :Dynamisk simulation; animation; particle instancer.; kollision; deformerande rigidid body; nCloth; Soft body; rigid body; bil shader; blendshapes; shatter effekt;

    Sammanfattning : En realistisk simulation kräver att alla simulerade objekten ska interaktivt och dynamiskt animeras. Delar av objektens kropp ska deformeras och andra delar ska sönderfalla vid en krock med ett annat objekt. De flesta 3d applikationer har som gemensamt vissa tekniker som används vid dynamiska simulationer. LÄS MER