Sökning: "Hemnet"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Hemnet.

 1. 1. Bostäder säljs på förhand

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Emma Johansson; Felicia Johansson; [2020]
  Nyckelord :Förhandstjänster; Kundrelationer; Hantering av kundrelationer; CRM; Hemnet; Preliminary services; Customer relations; Customer relationship management;

  Sammanfattning : Hemnet har länge haft stor betydelse vid marknadsföring av objekt. Mäklarföretag har skapat förhandstjänster som bidragit till att kundrelationerna har förändrats. Förhandstjänster leder till att det ställs högre krav på kunderna eftersom att det säljs bostäder innan de kommer ut på den öppna marknaden. LÄS MER

 2. 2. Formkraven i ett digitaliserat samhälle

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Mikaela Killander; Fanny Pålsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här studien behandlar formkraven i JB 4:1 för en fastighetsöverlåtelse. Formkraven är (1) det ska vara skriftligt, (2) det ska vara underskrivet av alla berörda parter på originalhandlingen, (3) det ska finnas med en angiven köpeskilling, (4) det ska finnas med en överlåtelseförklaring och (5) fastighetens benämning ska skrivas in. LÄS MER

 3. 3. A lake’s impact on suburban dwellings : a hedonic price study on housing in Täby

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Johanna Berglund; [2019]
  Nyckelord :hedonic pricing; ecosystem services; nature; environmental attributes;

  Sammanfattning : Ecosystem services are of great interest for both cultural experiences, health benefits and keeping the earth living. With a growing population and increasing exploitation, it is crucial to recognize the value of natural sceneries to real estate in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Hemnet – Viktiga händelser som format tjänsten

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Victor K Nathanson; Haris Zaimović; [2014]
  Nyckelord :Hemnet; critical events;

  Sammanfattning : In recent time Hemnet has faced an intensified criticism because of the latest introduction of ad-fees, and not least because of the take-over regarding Swedbank Fastighetsbyrån and Svensk Fastighetsförmedling. There is a growing concern amongst real estate agents about the development for which the Swedish real estate advertising market is taking. LÄS MER

 5. 5. Storleken har betydelse : En kvantitativ studie av faktorer som styr bostadsrätters slutpris

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Jegor Golovlev; Pontus Holmlund; [2014]
  Nyckelord :bostadsrätt; bostadsrättsmarknaden; hedonisk prissättning; Umeå;

  Sammanfattning : Storleken har betydelseär en kvantitativ studie av bostadsrättsmarknaden i Umeå. Även om media uppmärksammar bostadsrättsmarknaden är forskning när det geografiska området är norra Sverige ytterst begränsat. LÄS MER