Sökning: "Hemodialys"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade ordet Hemodialys.

 1. 1. Patientdelaktighet inom hemodialysvård – En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Marie Lang; Anna Tang; [2021-02-26]
  Nyckelord :Patientdelaktighet; Personcentrerad omvårdnad; Kronisk njurinsufficiens; Hemodialys; Systematisk litteraturstudie;

  Sammanfattning : Backround: In Sweden just over 3200 people are treated with haemodialysis. The treatment is usually performed 3 times per week, 3-5 hours per session. Kidney-and dialysis care stands out from other treatments and chronic diseases in that way that it brings a great restraint and need for adaptation for the individual. LÄS MER

 2. 2. En chans att få leva och fortsätta sitt liv : Personers upplevelse av att leva med hemodialysbehandling

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Philaiphon Chuenjai; Malin Sandberg; [2021]
  Nyckelord :hemodialysis; experience; end stage renal disease ESRD ; Hemodialys; kronisk njursvikt i slutstadiet; upplevelse;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Faktorer som bidrar till fatigue hos patienter som mottar hemodialysbehandling : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Victor Fredriksson; Nataša Pljevaljčić; [2021]
  Nyckelord :Fatigue; Hemodialysis; Adults; Trötthet; Hemodialys; Vuxna;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk njursvikt är ett internationellt problem som ökat i prevalens de senaste decennierna. Vid kronisk njursvikt försämras njurarnas filtrationsförmåga och den optimala behandlingen är njurtransplantation, annars behövs hemodialysbehandling för att rena blodet från avfallsprodukter som njurarna vanligtvis skulle rena. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av att leva med dialysbehandling

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Helga Lundberg; Astrid Tyrberg; [2021]
  Nyckelord :Upplevelser; kronisk njursjukdom; dialysbehandling; peritoneal dialys; hemodialys; KASAM; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att leva med njursjukdom och dialys innebär en livslång behandling som är tidskrävande och medför begränsningar i livet. Sjuksköterskans roll är att hjälpa och vägleda patienterna för att skapa mening och sammanhang. Syfte: Studiens syfte var att beskriva patienters upplevelser av att leva med dialysbehandling. LÄS MER

 5. 5. LIVET MED HEMODIALYSBEHANDLING : en kvalitativ litteraturöversikt om patienters upplevelser

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sonja Krejlgaard; Rola Yacoub; [2021]
  Nyckelord :Hemodialys; kronisk njursvikt; upplevelse; dagliga liv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hemodialys är en gynnande behandling för patienter med kronisk njursvikt. Den ersätter patientens nedsatta njurfunktion. Behandlingen kräver patientens regelbundna vistelse på sjukhuset. Följaktligen kommer patientens dagliga liv påverkas och begränsas i stor omfattning. LÄS MER