Sökning: "Hemsjukvård"

Visar resultat 1 - 5 av 693 uppsatser innehållade ordet Hemsjukvård.

 1. 1. Injektioner med antipsykotika inom hemsjukvården BMSS – patientens perspektiv

  Magister-uppsats,

  Författare :Claes Öhlander; Louise Lindfors Kjellberg; [2024-02-12]
  Nyckelord :Bemötande; Injektion; Psykofarmaka; Tvång; Hemsjukvård; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Injektionsbehandling med antispykotika ges som symtomlindrande behandling inom psykiatrin, både till de som lider av psykossjukdom eller för att minska svängningarna mellan hypo-/hypermani och depression vid bipoläritet. Patienter som är inskrivna i hemsjukvården BMSS, Boende Med Särskild Service, får ofta dessa injektioner i sitt hem. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda personer med palliativa vårdbehov i hemmet : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Jovana Kljajic; Lisa Johansson; [2024]
  Nyckelord :Erfarenheter; hemsjukvård; omvårdnad; palliativ vård; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är cirka 70000–75000 människor i behov av palliativ vård. Idag vårdas allt fler personer i sina hem under livets slutskede. Sjuksköterskor bör tillgodose patienters fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov. LÄS MER

 3. 3. Distriktssköterskans erfarenheter av att arbeta med urininkontinens hos äldre personer : En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Therese Wiik; Susanne Nordlund; [2024]
  Nyckelord :incontinence; district nurse; experience; elderly; home care; urininkontinens; distriktssköterska; erfarenhet; äldre; hemsjukvård.;

  Sammanfattning : Background: Urinary incontinence occurs in 30-40% of the Swedish population over 65 years. Urinary incontinence has a major impact on people's quality of life and many older people find it difficult to talk about it. LÄS MER

 4. 4. Distriktssköterskans ledarskap i hemsjukvård - ett förtroendefullt samarbete : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Josephine Aarni; Linda Hornström; [2024]
  Nyckelord :Home health care; district nurse; to lead; experiences; Hemsjukvård; distriktssköterska; att leda; erfarenheter;

  Sammanfattning : Introduktion: Inom de närmsta åren kommer fler personer att behöva hemsjukvård i Sverige och den blir alltmer avancerad. Detta ställer höga krav på all vårdpersonal. Distriktssköterskan som ansvarar för patientens sjukvård i hemmet delegerar mer än hälften av sjukvårdsuppgifterna till omvårdnadspersonal. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av att följa barn genom vårdprocessen i neonatal hemsjukvård - en intervjustudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Alis Endro; Lina Bergvall; [2024]
  Nyckelord :Neonatalvård; neonatal hemsjukvård; familjecentrerad vård; sjuksköterskans erfarenhet; trygghet.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cirka 10% av alla barn som föds varje år vårdas på neonatalavdelningar i Sverige. Allt fler barn överlever vilket i sin tur genererar ett högt tryck på neonatalavdelningar runt om i Sverige vilket resulterar i brist på vårdplatser. Den ökade vårdtyngden kompenseras genom att allt fler barn vårdas i neonatal hemsjukvård. LÄS MER