Sökning: "Hemtjänst"

Visar resultat 1 - 5 av 341 uppsatser innehållade ordet Hemtjänst.

 1. 1. FLEXIBELT ARBETE - En kvalitativ intervjustudie om arbetssituationen för hemtjänstpersonal

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Sadia Sahaf; [2022-01-20]
  Nyckelord :Hemtjänst; Flexibilitet; Funktionell flexibilitet; Brukartid; Situationella behov;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att ge en bild av vad antal personer som arbetar inom hemtjänsten har för uppfattning om hur de hanterar balansen mellan sina tilldelade arbetsuppgifter och brukarens situationella behov. Teori: Studiens teori omfattas av John Atkinssons (1984) modell ”The Flexible Firm”. LÄS MER

 2. 2. Äldres tankar och reflektioner att självständigt genomföra 30 second chair stand test i hemmiljö - En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Petter Wik; Joakim Skärlén; [2022]
  Nyckelord :30CST; Hometest; Balance; Elderly; Qualitative analysis;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fall är en bidragande anledning till fallskador som kräver sjukhusvistelse för den äldre populationen. Det finns i dagsläget flera olika balanstest som genomförs i klinik, däremot finns det inget som är undersökt för att tillämpas självständigt i hemmiljö. LÄS MER

 3. 3. Vem tröstar de äldre som lider av ensamhet och psykisk ohälsa? : En kvalitativ studie om hur omvårdnadspersonal ser på behovet av äldrekuratorer inom kommunal äldreomsorg.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Hanna Johansson; Jennie Prüss; [2022]
  Nyckelord :Elder; loneliness; mental illnes; eldercounselor; profession; counselorprofession; caregivers; home care; Äldre; ensamhet; psykisk ohälsa; äldrekurator; profession; kuratorsprofession; omvårdnadspersonal; omsorgspersonal; hemtjänst;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how care professionals experienced the need of an elder counselor in communal geriatric care. The ambition was to discover how the caregivers viewed the need of an elder counselor to identify and antagonize the suffering from mental illness and loneliness against older people and to reach a greater understanding of what they experience is the opportunities and difficulties with the eldercounselor. LÄS MER

 4. 4. Anhörigkonsulenters uppfattningar om aktivitetsbalans hos anhöriga till personer med neurologisk diagnos : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Ros-Marie Eriksson; David Marklund Lundin; [2022]
  Nyckelord :Caregivers; neurologic disorder; occupational balance; occupational therapy; Aktivitetsbalans; anhörigvårdare; arbetsterapi; neurologiska sjukdomar;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this study was to investigate caregiver counselor’s perceptions of occupational balance for family caregivers to people with neurological diagnose. Method: Semi-structured interviews were conducted digitally with nine caregiver counselors from different municipalities within Sweden and the collected data was analyzed with a qualitative content analysis with an inductive approach. LÄS MER

 5. 5. Informationssäkerhet hos svenska kommuner : En fallstudie på svenska kommuners informationssäkerhetsarbete

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Jonatan Fredriksson; Emil Baldin; [2022]
  Nyckelord :informationssäkerhet; kommun; informationssäkerhetsarbete; myndighet; offentlig sektor;

  Sammanfattning : Under den senaste tiden har det i media rapporterats alltmer kring IT-attacker på viktigasvenska samhällsinstitutioner (Isling 2022). Natten mellan den 15–16 december 2021attackerades Kalix kommun av en IT-attack vilket påverkade hela kommunenssamhällsservice. LÄS MER