Sökning: "Hendrin Mado"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hendrin Mado.

  1. 1. Kvinnors erfarenhet av förlossningsrädsla ur ett patientperspektiv

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

    Författare :Hendrin Mado; Johanna Olsson; [2020]
    Nyckelord :Childbirth; fear; experience; person-centered care; women; Förlossning; kvinnor; personcentrerad omvårdnad; rädsla; upplevelse;

    Sammanfattning : Bakgrund Förlossningsrädsla är ett fenomen som växt fram över tid och som enligt forskning från 1981, 1998 och 2009 ökat med åren. Förekomsten, graden och upplevelsen skiljer sig åt bland kvinnorna. LÄS MER