Sökning: "Henning John"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Henning John.

 1. 1. Tidsstudie och kvalitetsuppföljning vid jämförelse av små och konventionella skördare och skotare i förstagallring

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Henning Gustavsson; [2017]
  Nyckelord :kostnader; ekonomi; produktivitet; stickvägsbredd; beståndsgående; Malwa; Ponsse; John Deere;

  Sammanfattning : I Sverige utförs gallringar vanligtvis med konventionella skördare och skotare (11-20 ton) men vissa skogsägare efterfrågar mindre maskiner (5-11 ton). En fältstudie utfördes i södra Sverige med syfte att jämföra små (5-11 ton) skördare (S-skördare) och skotare (S-skotare) med konventionella skördare (K-skördare) och skotare (K-skotare) avseende tidsåtgång, produktivitet, kostnader samt kvalitet på genomförd förstagallring. LÄS MER

 2. 2. Flexibilitet i svensk arbetsrätt - utveckling 1974-2008

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Staffan Gustafsson; [2009]
  Nyckelord :Arbetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I ett globaliserat kunskapssamhälle med allt större konkurrens kan arbetsgivaren antas få ett större behov att snabbt kunna förändra sin organisation till skiftande förutsättningar. Arbetslivet är idag på många områden betydligt mer föränderligt jämfört med det traditionella industrisamhället. LÄS MER