Sökning: "Henric Boman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Henric Boman.

  1. 1. "5 to 1 Service Success Model"

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Cecilia Belfrage; Ted Boman; [2002]
    Nyckelord :management; Företagsledning; Management of enterprises; Eftermarknadsstrategi; Eftermarknad; Service Management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Titel: 5 to 1 Service Success Model Författare: Cecilia Belfrage Ted Boman Handledare: Bertil Nilsson, Avdelningen för Produktionsekonomi, Lunds Tekniska Högskola Carl-Henric Nilsson, Institutionen för företagsekonomi, Lunds Universitet Kimmo Syrjäläinen, Arjo Hospital Equipment AB Problemställning: Det saknas idag ett lätt överskådligt verktyg för framtagning av eftermarknadsstrategi för företag med produkter på en eftermarknad. Om Service Management och service finns det mycket skrivet, och dessa teorier kan ofta kopplas till eftermarknad. LÄS MER