Sökning: "Henric Forselius"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Henric Forselius.

 1. 1. Valberedningens tysta påverkan : Individers motivation att agera till förmån för föreningen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Henric Forselius; Lovisa Tuijnman; [2016]
  Nyckelord :Motivation; drivkraft; nominering; valkommitté; valberedning; socialt; kapital; kulturellt; humant; legitimitet; deltagande; icke vinstdrivande; föreningar; Sverige; makt; ledamot; påverkan; konflikt; erfarenhet; kick; flow; reproduktion; nätverk; plikt; kvalifikationer; samhällsengagemang; karriär;

  Sammanfattning : The aim of the study is to increase understanding of why people participate in nomination committees as well as how such committees operate in Swedish non-profit organizations.   There is a vast body of previous motivational research regarding participation in boards of directors. LÄS MER

 2. 2. Liten förändring, stor skillnad : En kvalitativ studie om logotypers påverkan på den visuella identiteten

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Henric Forselius; Alexander Ogefalk; Farzin David Rajabi; [2015]
  Nyckelord :Visual identity; logotypes; corporate identity; the visual identity fit; Visuell identitet; logotyper; identitetens visuella passform; IVP;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to examine the role of logotypes within the visual identity and identify possible reasons that motivate companies to change their logo. This paper should also clarify how different parts of the visual identity affect each other and how they are interconnected. LÄS MER