Sökning: "Henric Palmqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Henric Palmqvist.

  1. 1. Psykoterapeuters self disclosure vid arbete på behandlingshem

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

    Författare :Henric Palmqvist; [2016]
    Nyckelord :Self disclosure; Psychotherapy; Institution; Personlig öppenhet; Självavslöjande; Psykoterapi; Behandlingshem;

    Sammanfattning : Inledning: Psykodynamisk terapi har utvecklats från en strikt syn på neutralitetsprincipen i riktning mot en mer liberal hållning, där en del terapeuter väljer att använda personlig öppenhet, dvs. delar med sig av personlig information kring sig själva. LÄS MER