Sökning: "Henric Sars"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Henric Sars.

 1. 1. When Business and Education Collide : Private schools as hybrid organizations in the educational field

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Lundberg; Henric Sars; [2015]
  Nyckelord :Institutional theory; Hybrid organization; Conflicting logics;

  Sammanfattning : This thesis turns to the contested educational field to explore how hybrid schools and its principals deal with conflicting institutional demands. In the context of venture capital firm operated schools, two contrasting logics with conflicting demands become prominent: market logic demands concerning shareholder value and educational logic demands regarding educational activities. LÄS MER

 2. 2. En företagsledares definition : En studie om vad som karaktäriserar en företagsledare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henric Sars; Oskar Öhlin; [2013]
  Nyckelord :Accountability; Agent; Steward; Principal; Företagsledare; Intressenter;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker vad som definierar och karaktäriserar en företagsledare utifrån Agentteorin och Stewardship-teorin. Uppsatsen tar sin ansats i de båda teoriernas definitioner gällande agenten/stewarden för att försöka vidareutveckla resonemanget bakom denna definition och inkluderar därför Intressentmodellen och ansvarslitteratur. LÄS MER