Sökning: "Henrietta Apelthun"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Henrietta Apelthun.

  1. 1. Hälsodata & smartklockor : En användarundersökning om medvetenhet och attityd

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

    Författare :Henrietta Apelthun; Töyrä Anni; [2020]
    Nyckelord :health data; smartwatch; risk; trust; awareness; data collection; data sharing; privacy paradox.; hälsodata; smartklocka; risk tillit; medvetenhet; datainsamling; datadelning; integritetsparadoxen.;

    Sammanfattning : Digital teknik och den ökade digitalisering som är under ständig utveckling i världen medför att strukturer i samhällen ändras och likaså vårt sätt att leva, då stora mängder data samlas in. Sverige är bland de ledande länderna i världen när det kommer till användning av ny teknik och varannan svensk har minst en uppkopplad enhet i sitt hem. LÄS MER