Sökning: "Henrietta Stridsman Möller"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Henrietta Stridsman Möller.

  1. 1. "Det kommer ju bli kaos" : en beskrivning av sjuksköterskors uppfattningar om den katastrofmedicinska beredskapen på Storstockholms akutmottagningar.

    Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

    Författare :Liv Persson; Henrietta Stridsman Möller; [2018]
    Nyckelord :Disaster preparedness; Disaster nursing; Emergency department; Registered nurses; Perceptions; Katastrofmedicinsk beredskap; Allvarlig händelse; Akutmottagning; Sjuksköterskor; Uppfattningar;

    Sammanfattning : Bakgrund: Antalet katastrofer i världen och Sverige ökar och därmed ökar även behovet av katastrofmedicinsk beredskap. Akutmottagningen utgör ofta den första kontakten med sjukvården och därför har akutsjuksköterskorna en mycket central roll vid en allvarlig händelse. LÄS MER