Sökning: "Henrik Öhlin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Henrik Öhlin.

 1. 1. ¨Föreställningsdiskrepans vid rekrytering¨

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sara Skånberg; Henrik Öhlin; [2003]
  Nyckelord :Psychology; Psykologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how students perceive and value their prior merits. We will also study whether there is a discrepancy in how employers and applicants perceive and value their images and representations of applicants prior merits. LÄS MER

 2. 2. Blomstrande Relationer

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Öhlin; Dan Svensson; [2003]
  Nyckelord :Relationer; kundorientering; kundstrategi; tjänster; kommunikation; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING PROBLEM – Vårt Fallföretag är ett livsmedelsföretag som tillverkar, marknadsför och distribuerar system för drycker och matvaror på arbetsplatser. Kundföretagen är representerade i ett flertal branscher, och är allt från små till stora företag som är geografiskt koncentrerade till Skåne och Stockholmsområdet. LÄS MER