Sökning: "Henrik Ahlsten"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Henrik Ahlsten.

 1. 1. ”Naturvetenskap? Tänker ni på fåglar och sånt då, antar jag?” : En läroplansteoretisk studie av förskollärares och barns perspektiv på naturvetenskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Henrik Ahlsten; Kristian Starnberg; [2017]
  Nyckelord :naturvetenskap; fysik; kemi; biologi; erfarenhet;

  Sammanfattning : Naturvetenskapen anses vara en viktig och central del av vårt samhälle men ändå efterfrågas ämnets inflytande i förskole – förskoleklassens verksamheter. Tidigare forskningen visar att förskollärarna har bristande kunskap om ämnet och att det finns en viss rädsla att undervisa eftersom förskollärarnas självförtroende är för lågt. LÄS MER

 2. 2. Prefabricerade väggelement av hampabetong

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Herman Truedsson; Henrik Jacobsson; [2013]
  Nyckelord :hempcrete; hemp concrete; hampabetong; hampa;

  Sammanfattning : Lime Hempcrete consists of lime, water and hemp and creates an insulating, sound-absorbing, lightweight and environmentally friendly material that can be used in wall, roof and floor structures (Bevan & Woolley 2008). This construction method is not yet developed in Sweden as there has been a ban on the cultivation of the hemp plant. LÄS MER

 3. 3. Förutsättningar och hinder för innovation inom den gröna näringen : en fallstudie utifrån sex fall

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Henrik Ahlsten; Christoffer Hamilton; [2011]
  Nyckelord :innovation; MINT; projekt; drivkraft; kompetens; innovationsprocess; konkurrenskraft; Triple Helix; kluster; innovationssystem;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att beskriva hur innovationsprocessen ser ut bland företag inom den gröna näringen. Vidare att ta reda på är hur idéer sprids mellan företag och organisationer samt vilka hinder som finns för att en idé skall bli en innovation... LÄS MER

 4. 4. Rötning av industrihampa förfiberproduktion : en utvärdering av kvalité och miljöpåverkan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Agrosystems (until 121231)

  Författare :Henrik Ahlsten; [2010]
  Nyckelord :rötning av industrihampa; rötningsmetoder; industrihampa; fältrötning; vattenrötning; Cannabis sativa L.; hampa;

  Sammanfattning : .... LÄS MER